Psykoterapi for livet

Selvværd – Glæde – Ro – Balance


Håndtér stress, angst og konflikter - og få mere ro, glæde og motivation

Styrk dit parforhold og dine relationer

Lær at holde tale, gå til eksamen eller opnå dét, du ønsker


Hvad er Psykoterapi?

NLP Psykoterapi ligner på mange måder NLP coaching – men i psykoterapi kan du også arbejde mere i dybden med det der ligger i fortiden, som forhindrer dig i at opnå dét, du ønsker.

Med psykoterapi er det altså muligt at arbejde med såvel fortiden som nutiden og fremtiden. På samme vis (som i coaching), kan det beskrives som en bevidstgørende dialog med fokus på ressourcer, løsninger og handlemuligheder.

Formålet er at udvikle dine potentialer og kompetencer samt identificere og bryde de barrierer og evt. hæmmende overbevisninger, der ligger i vejen for at nå dit mål.

Gennem psykoterapi kan du altså udvikle din evne til bedre at forstå dig selv og andre – og du kan udvikle nye strategier og mønstre (måder at handle på) i stedet for dét, du måske kalder for ’dårlige vaner’ eller uhensigtsmæssig adfærd.

Psykoterapi er en fortrolig samtale. Psykoterapeuten har altså tavshedspligt og må derfor ikke videregive de oplysninger, der kommer frem i samtalen/terapiforløbet. Dette er med til at gøre psykoterapi til et trygt sted, så du i højere grad har lyst og tillid til at åbne op og skabe positive forandringer.

Psykoterapi foregår mest optimalt ved et personligt møde, men det er muligt at lave terapi online.

Hvad kan Psykoterapi bruges til?

 • Træffe gode valg for dig selv
 • Sætte grænser – sige fra og til
 • Prioritere din tid rigtigt
 • Få mere klarhed omkring drømme, mål og muligheder
 • Opnå større motivation og drive
 • Skabe klarhed og overblik over en aktuel situation
 • Forstå hvad det er, der evt. hæmmer dig
 • Skabe afklaring om fx studie- eller erhvervsvalg
 • Få konkrete redskaber til bedre kommunikation
 • Personlig udvikling
 • Blive mere bevidst om dine værdier
 • Ændre vaner: fx rygestop, vægttab, spise sundere, dyrke (mere) motion…
 • Håndtere udfordringer så som jobsamtaler, eksamen eller fx holde en tale
 • Opnå større arbejdsglæde og mindre stress
 • Lære at sætte og opnå mål
 • Osv..

Kontaktformularen

  Kontakt mig telefonisk, på sms, via LinkedIn eller Facebook

  Facebook.com
  Instagram
  LinkedIn
  twitter
  © Copyright 2020 - Holmskov Coaching & Psykoterapi