Selvtillid og Selvværd – fundament til trivsel

Forskellen på selvtillid og selvværd

Selvtillid er, når vi klarer forskellige opgaver med succes.

Når vi fx får gode karakterer i skolen, består en eksamen, får ros på arbejdspladsen, er gode til sport eller andre ting.

Selvtilliden kan du altså styrke, ved at sætte realistiske mål. Som du kan nå og herved skabe en følelse af succes og stolthed.

Selvværd er derimod noget, du er født med. En indre kerne eller følelse af at være noget værd, at være vigtig for andre. Et stærkt selvværd betyder, at du har en følelse af, at uanset hvad der sker. Om du lykkes eller ej, så er du ‘okay’, og ‘værdifuld’ og fx ‘elsket’.

Selvværdet handler altså om, hvor værdifulde, vi føler, vi er.

Selvværdet den vigtigste

Selvværdsfølelsen er den vigtigste af de to – da den hjælper os med at holde modet og livsglæden oppe, når vi ‘fejler’ eller mislykkes. Hvor godt den hjælper os afhænger dog af, hvor stærk vores selvværdsfølelse er.

Det starter, fra den dag vi bliver født. Det vi bliver mødt med fra vores forældre og andre voksne i vores omgivelser kan enten styrke eller svække vores selvværdsfølelse igennem barndommen og ungdommen og ind i voksenlivet. Den nærhed, kærlighed, omsorg (eller mangel på samme) som du oplever i samspil med dine forældre og nærmeste omsorgspersoner.

Forældrerollen er vigtig

Som forældre er det derfor vigtigt, at vi ved, hvad vi kan gøre (og ikke bør gøre) – og hvordan – for at styrke vores børns selvværd – og naturligvis også selvtilliden, da den også er vigtigt.

Hvor stærk dit barns selvværdsfølelse er, kommer særligt til udtryk i måden, dit barn reagerer, når han/hun fx ikke lykkes, ikke har succes, med det, han/hun sætter sig for at nå.

HVIS dit barns selvværd er stærkt, så vil han/hun altså lettere kunne klare at ‘fejle’ eller ‘mislykkes’ og stadig have mod på at fortsætte med at forsøge. Da der i så fald stadig vil være en indre følelse af, at være værdifuld og elsket, uanset hvad der sker. Og så er det ikke helt så farligt at ‘fejle’.

Hvis selvværdet derimod er svagt, så kan det være enormt svært og smertefuldt at ‘fejle’, ikke være ‘dygtig nok’, ‘smuk nok’ osv. Fordi der så ikke er så meget andet til at ‘holde ham/hende oppe’.

Konsekvensen er, at dit barn begynder at undgå situationer, hvor han/hun risikere at fejle. Og mister modet, motivationen og lysten til at prøve, fordi han/hun er for bange for at fejle.

Derfor er et lavt selvværd – men også en lav selvtillid – med til at øge risikoen for mistrivsel.

Heldigvis er der gode råd, du kan følge og redskaber, du kan bruge, for at styrke selvtilliden samt selvværdet – hvad enten det gælder dit barn, dig selv eller andre.

Jeg vil i det følgende tage udgangspunkt i forældre-barn relationen og dynamikken – men det gælder og kan anvendes i alle relationer.

Råd og redskaber til at styrke selvværdet

I bund og grund handler det om at vise, at du elsker dit barn, uanset hvad han/hun gør, siger eller præsterer.

Det kan du bl.a. gøre med ord eller handling – fx ved at sætte tid af til at lave noget hyggeligt eller sjovt sammen – eller ved at tale om det, der er svært. Hvilket naturligvis kan være svært i en travl hverdag. Det er bare så vigtigt – og faktisk ikke kun for vores børn, men også for dig som forælder og for familien generelt.

Et par vise ord, jeg har taget med mig fra en af mine fantastiske vise undervisere, som jeg gerne vil dele:

“Al opdragelse er mishandling – men ingen opdragelse er også mishandling”.

Der er altså et vist dilemma, når vi opdrager vores børn.

Hvis vi ikke gør noget og blot lader vores børn gøre og sige, som de har lyst – så vil de have svært ved at fungere i samfundet i sociale sammenhænge.

Når vi opdrager vores børn, så lærere vi dem at indordne sig i de kulturelle- og samfundsmæssige normer og regler. Vi så at sige ‘justere’ deres lyst til at gøre eller sige ting, der ikke er ‘passende’, sårende eller lign. Ord der ofte signalerer: “du skal skamme dig, når du gør/siger xx”.

Men skammen og mangel på kærlighed og omsorg, er den værste fjende mod vores selvværd.

Spørgsmålet er, hvordan vi så kan opdrage, med mest mulig kærlighed og omsorg og mindst mulig ‘skam og skyld’. Så vi passer bedre på selvfølelsen.

Lidt flere råd til at styrke dit barns selvværd:

 1. Lyt i ’øjenhøjde’: forsøg at se og forstå tingene fra dit barns perspektiv
 2. Tal med dit barn om det, der er svært – uden at anklage, uden at give skyld- eller skamfølelse (da de er som sagt er frygteligt ødelæggende). Og uden at afvise følelsen eller oplevelsen – eller forsøge at ‘fixe’ det.
 3. Spørg evt. hvad dit barn har brug for. Det kunne være et kram eller at du blot sidder sammen med ham/hende. Eller noget helt andet.
 4. Tal åbent om ALLE følelser – også dem vi ikke bryder os om. ALLE følelser er vigtige for os at have og få lov til at giv udtryk for. Så kan det selvfølgelig være, der skal arbejdes med, hvordan vi/barnet reagerer. Vrede er fx en følelse mange af hos har lært at gemme væk, Men hvis vreden ikke kommer ud, så går den indad – og kan gøre stor skade.
 5. Hjælp dit barn med at ‘være i sine følelser’. Det er en gave i sig selv, når vi er i stand til at rumme ALLE vores følelser. Når dit barn fx føler, det er okay at være vred, sur, irriteret, ked af det, bange osv. Når du accepterer ALT ved dit barn, viser du, at du elsker ham/hende uanset hvad. Der kan, som sagt, være brug for at lære at håndtere vreden (eller andre følelser) på en mere hensigtsmæssig måde.
 6. Sidste råd (for denne gang) håndler om dit og dit barns kærlighedssprog. Det kommer her:

Kærlighedssprog – den direkte vej til hjertet!

Hvis du har flere børn, så vil der nok være ting og situationer, hvor du har lagt mærke til, at dine børn reagerer forskelligt – fordi de netop er forskellige. Det samme glæder, når det handler om kærlighedssprog.

Noget af det, jeg har lagt mærke til, når jeg taler med klienter, er, at mange slet ikke er bevidste om, hvad deres børns eller partners primære kærlighedssprog er (eller deres eget). Eller de har enormt svært ved at give den kærlighed, som den anden har brug for.

Ofte giver vi det, som er vores eget primære kærlighedssprog. Det samme gælder i øvrigt, når vi inviterer gæster og de har en vært-/værtindegave med – her giver de fleste ofte det, de selv ville foretrække.

Hvis du bliver (mere) bevidst om, hvad dit barns primære kærlighedssprog er. Så kan du med fordel ‘bruge det’ til at styrke dit barns selvværd. Og samtidig skabe en stærkere og mere kærlig relation til dit barn, der gavner jer begge.

De fem kærlighedssprog er:

 1. Fysisk berøring
 2. Anerkendende ord
 3. Tid med hinanden
 4. Tjenester
 5. Gaver

Råd og redskaber til at styrke selvtilliden

Det har jeg skrevet og forklaret om i mit blogindlæg “De tre zoner”, som du kan læse her.

Comments (0)

© Copyright 2020 - Holmskov Coaching & Psykoterapi